O krtečkovi

Krteček a zelená hvězda

ŽIVOT S PREZIDENTEM. Je dětinsky mstivý. Lže jako když tiskne. Mluví, co mu slina na jazyk přinese.

A SKRYTĚ PIJE

Je dětinsky mstivý. Lže jako když tiskne. Mluví, co mu slina na jazyk přinese.


Miloš Zeman je ztělesněním všech předpokladů, které potřebujete k vítězství nad fungujícím lidským mozkem.
Je narcistní a zakomplexovaný, jako pubertální dívka. Je dětinsky mstivý. Lže jako když tiskne. Mluví, co mu slina na jazyk přinese. Nikdy se za nic neomlouvá, ani když se mýlí, ani když dělá hrubé chyby, ani když zapříčiní společenské a diplomatické katastrofy. Je zákeřný a hádavý jako manželka nevěrného muže.
Vždycky řekne, že právě tohle přece říkal a nikdy se tedy nemýlil, ať myslel cokoli. Otočí názor během jediného dne a drží opačný kurz stejně fanaticky jako ten předchozí. Dnes Šavel, zítra Pavel.

Mluví velmi špatně rusky a velmi špatně anglicky. Mluví velmi špatně. Je na to hrdý.

Je agresivní a lascivně útočný k ženám. Je agresivní k jakýmkoli minoritám, které se nebrání, kromě Židů, kterých se ovšem bojí. Rád dělá pokleslé vtipy, kterým se sám směje. Mnohdy dost pokleslé. Podlézá tomu nejnižšímu, co máme v sobě genetického pro případ války: našim pudům. Ví, že jeho publikum se tolik bojí nejisté budoucnosti a cizáků „tam venku“, že bude jeho buranství považovat za znak mužnosti a odvahy. Je to rasista. Je to misogyn. Mluví o znásilňování žen se spikleneckým pochichtáváním v parlamentu, jako by šlo o českou tradiční hodnotu.

Dovede říci v hlavním vysílacím čase do nejsledovanější stanice slovo „kunda“ a dostat se tak na deset dní mezi nejdiskutovanější témata a osoby v české politice. Opije se na ruské ambasádě do němoty a nechá tiskového mluvčího urážet všechny, kterým se nelíbí, jak přemáhá nutkání zvracet při obřadu u českých korunovačních klenotů.
Jako první vyzkoušel metodu Gaslightingu, když křivě obvini zesnulou legendu české žurnalistiky Ferdinanda Peroutku, (vězněného v nacistickém koncentračním táboře Dachau a Buchenwald) z obdivu k Hitlerovi. Donutil české žurnalisty studovat historické prameny o Peroutkovi a ujistit se, že se nezbláznili a že nic nepřehlédli. Podlézá americkému prezidentovi obscénním způsobem. Píše mu, že se cítí být „českým Trumpem“. Nutí naší diplomacii, aby se spojila s Bašárem Asadem, který prý dokáže zajistit mír. Vybízí Putina v Číně, aby společně zlikvidovali všechny novináře. Dá milost nájemnému vrahovi jen proto, že může. Utvrzuje celý pozorující svět v domnění, že tento král Ubu je svým proruským národem milován a že všichni Češi jsou jako on – pro ně musí být demokracie a NATO opravdu škoda.

Život s prezidentem, který není svým vlastním pánem, je jako nedobrovolná jízda na řetízkovém kolotoči nebo na horské dráze. Nejprve je to sranda. Lidé se smějí a něco volají, uletí vám klobouk, pak dostanete ránu do hlavy, prožíváte hněv a stud, občas je vám na zvracení a pak už jen tiše doufáte, že ten zlý sen brzy skončí a vy se probudíte. Rozhodně ale nemáte sílu něco proti té odstředivé síle podniknout, takový vichr událostí se roztočí, že vás to přibije do sedadla. Tohle je princip hybridní války, když neumíte správně bojovat.

(z připravované knihy "Zapomenutá zbraň)

Alexandra Alvarova, sociální sítě

Právě ta banda líných a blbých zlodějských neumětelů se neustále ohání pojmy národ, národní zájmy, obrana hranic, láska k vlasti a podobnými pitomostmi.

Vlastenectví
Vlasta Burian, král komiků


má jednu velmi podstatnou nevýhodu – lehce, pro mnohé zcela nerozeznatelně přechází v nacionalismus. Jakýkoli patriotismus vyvyšující vlastní národ (etnikum, obyvatelstvo) nad ostatní je nacionalismus a přispívá ke xenofobii a vyúsťuje v nepřátelské jednání k jinému etniku.

To ostatně vidíme na každém kroku, vychvalování zlatých českých ručiček, našich českých potravin a jiných výrobků a hanění cizího a cizáků. Jenže například název "Zlatá ulička" na pražském Hr...adě pochází od volně tam tekoucích fekálií. Není to se zlatými českými ručičkami podobné?
Samozřejmě že se tu vyskytovali a vyskytují mimořádně nadaní jedinci kteří hodně dokázali a dokazují, ale mají snad ti ostatní kteří toho moc neumí na tom nějaký podíl, protože jsou také Češi?


Právě ta banda líných a blbých zlodějských neumětelů se neustále ohání pojmy národ, národní zájmy, obrana hranic, láska k vlasti a podobnými pitomostmi. Může být někdo tak nepříčetný, že by se postavil do jedné řady s Grebeníčkem, Klausem, Okamurou, nějakými zločinci a deprivanty protože ti jsou také součástí národa? 

A národ? Co to vlastně je? Není to snad jen množina navzájem nepřátelských skupin mluvících stejným jazykem?
Vlastenectví je vlastně záporný fenomén, naprosto postačí korektní vztah k zemi, kde člověk žije.


Jindřich Čech, sociální sítě

ANALÝZA, Debaty a názory, O nejvyšším dobru a zlu, Manipulace, Rusko a zlo, Tenkrát na východě

Okamžitě po únoru 1948 nedělalo NKVD a jeho agenti nic jiného než že kopírovalo činnost nacistů a zvláště Gestapa.
TENKRÁT NA VÝCHODĚ

Hlavní úder směřoval proti vrstvě lidí kteří se odmítali stát ruskými poddanými. Rusové pracovali mnohem efektivněji, důkladněji a nemilosrdněji než nacisté. NKVD měla ostatně mnohem kvalifikovanější kádry, letitou zkušenost s ničením menších národů, propracovanější sociálně-politickou demagogii a navíc se mohla v případě někdejších agentů Gestapa převzatých Sověty opřít o lidi se značnou místní praxí. Každé slovo československých politiků, byť i věrných komunistů, bylo pod dohledem NKVD a výjimky se nepovolovaly.
Armáda a policie prošla drastickou rekonstrukcí stejně jako předtím v Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Ukrajině, Gruzii a Arménii. Došlo také na mouřeníny kteří udělali tu první špinavou práci.

 Do kriminálu a někdy i na šibenici putovali Smrkovský, Slánský, Závodský, Pavel a další.  Nakonec došlo i na osoby nejvěrnější, ale opotřebované a vědoucí příliš mnoho. MV opouští Václav Nosek, chvilku se ještě potácí na politické scéně ale roku 1955 jde na prohlídku do státního sanatoria, a jak se vyjádřil bývalý zaměstnanec této instituce Zdeněk Morges (pravá ruka náčelníka vyšetřování Stb Jaroslava Kubíka) - Nosek dostal pilulku - stejnou jako předtím Klement Gottwald a podle tvrzení agenta Soldáta i o dva roky později i Antonín Zápotocký. I tyto "osobnosti" jako byl Nosek a Gottwald, posléze dobře věděly jakému ďáblu sloužily a jaký osud připravily svému státu a jeho občanům. Možná že z té smlouvy s ďáblem nebylo úniku, ale přinejmenším se o něj ani nepokusily.

Počkaly si na svou pilulku, Gottwald u své láhve milovaného koňaku. U jaké láhve čeká Zeman?

Jindřich Čech na sociální síti

To je přece lidská přirozenost se vraždit navzájem, nebo ne? Nebo jsou dějiny lidstva o pěstování sedmikrásek?

JAK ŠLY DĚJINY - ILUSTRACE TEXTU

Česká protiněmecká nenávist, případně strach z jejich možné nadvlády má hluboké kořeny. 


Když vysoká šlechta a panovníci zvali do země prostřednictvím lokátorů nové osídlence z mnohem vyspělejší západní kultury, tedy z tehdejších německých zemí a svobodných měst, podporovali jejich přistěhování podobným způsobem jakým jsou dnes investiční pobídky. Tito nově příchozí byli znalostně a technologicky lépe vybaveni než stávající obyvatelé a tak samozřejmě rychleji zvětšovali svůj majetek a stávali se dominantní hospodářskou silou. Drobná šlechta která si nemohla dovolit podporovat takové akce se samozřejmě stavěla k nově příchozím nepřátelsky a vůbec je v jejich závisti nebrzdilo ani to, že prospěch z tohoto vývoje měla celá země. 

V moderní době o nevraživosti česky mluvících vůči německy mluvícím v českých zemích jako první referoval Bernard Bolzano v roce 1816. Božena Němcová v roce 1850 napsala, že Němci českých zemí by měli být vyhnáni za hranice, kam patří, aby se nemohli obohacovat na úkor Čechů. V úřední zprávě z Prahy z ledna 1851 ministru vnitra Alexanderu von Bach se popisovalo: „Rok 1848 způsobil, že se z mnoha jinak hodných a rozumných lidí stali blázni… Fixní idea těchto nemocných spočívá v tom, že Češi jsou vlastně opravdovými pány a vlastníky země; Němci naproti tomu pouze přivandrovalci, vetřelci a kolonisté, kteří se musí ve všem přizpůsobit a podrobit původním obyvatelům, tedy pánům v zemi; rovnoprávnost mezi Čechy a Němci nemůže tedy vůbec existovat, neboť Němci nemají vůbec žádná svoje vlastní práva… Jestliže se Němci Čechům nepodrobí, pak se musí vyhnat pryč ze země a pobít, neboť jen Češi sami mohou a smějí vládnout v této zemi.“ Za přibližně jedno století se Čechům jejich přání vyplnilo: českoslovenští Němci byli Čechy o veškerý majetek okradeni a vyhnáni. 
Resentiment proti Němcům promítající se do nenávisti proti EU ve které Německo dominuje a do obav ze ztráty národní samostatnosti pod německým panstvím je dosud v české společnosti, takže by stačilo jen uplatnit populismus a s trochou charismatu zaútočit na pudy českého elektorátu. Vystoupení ČR z EU by pak v mžiku bylo spolehlivě zaručeno.
Na tomto smýšlení vůbec nic nezmění fakt, že vyjma období II. světové války byli vztahy Němců k Čechům přátelské a vstřícné a díky tomu že bylo české etnikum obklopené německými územím bylo ušetřeno krvavých konfliktů které zuřily mezi ostatními slovanskými etniky.

 Nic nemůže víc ilustrovat vztah německých elit shromážděných ve frankfurtském parlamentu k Čechům než dopis Františku Palackému. Oficiální zvací dopis Frankfurtského národního sněmu nikterak nežádal, aby se Češi rozplynuli v německém národním státě. Navrhoval vytvořit spolek svobodných národů, oslovoval Čechy jako bratry a spojence:
„Vaši panovníci nosili německou korunu, vaši muži zasedali v německé radě, vaše města jsou sídlem německého vzdělání a vědy. Byli jsme vaší ochrannou stěnou proti západu, vy jste byli naší záštitou proti východu. Důvěřujte nám, pro nás je národnost posvátnou. Ve jménu práva a svobody… přijměte místo, které vám v našem středu náleží".
Patrně není třeba dodávat že Češi se k této výzvě obrátili zády.
Výroky tohoto parlamentu také zvláště ležely v žaludku Karlu Marxovi, který je zlobně odsuzoval. Není divu, že lidská svoboda je pro jeho následníky stále nepřítel číslo jedna stejně jako pro české nacionály.

Stále platí co napsal historik Josef Pekař: „Smysl českých dějin je, že Čechové, kdykoli se dopracovali vysoké úrovně svobody a samostatnosti, podvrátili sami obojí vzápětí nedostatkem rozumné umírněnosti – a to jak v oboru života politického, tak duchovního“.

Jindřich Čech, sociální sítě

#Krásná země česká, Aktuální info, Bilance, Česká písnička, Debaty a názory, Můj pohled na svět

Nádherná země česká - poutní kostel sv.Trojice u Trhových Svinů. Kostel, Krásná země česká, Barvy jara, Fotografie, Etické a humánní principy, Lavičky, Slova na neděli, Život na dlani

Nádherná země česká - poutní kostel sv.Trojice u Trhových svinů (pavel k)

#Kostel, Krásná země česká, Barvy jara, Fotografie, Etické a humánní principy, Lavičky, Slova na neděli, Život na dlani,

PŘESNÝ OBRÁZEK událostí a české historie. Tady bude slušným lidem zle i od žaludku. Volí a jsou voleni psychopaté lůza i nenávist v čele se závistí šeredou!

Evropská unie není na prahu rozpadu, dělá mnohé chyby ale žádné které se nedají napravit...
Sedíme na prdeli nebo ne? 
Už ne - volte lavičky Češi je nemají!


 Myšlenka sjednocení Evropských států je už dosti letitá a do praxe ji uvedla především možná největší kontinentální politická osobnost poválečné Evropy, Konrád Adenaeur a jeho partneři de Gasperi a Schuman. 

Problémem ovšem je ale infiltrace nejrůznějších typů kryptokomunistů do vedoucích orgánů EU. 
Ti z českých voličů kteří na EU nadávají, by si měli uvědomit že i jejich hlasy poslaly do Evropského parlamentu takovou obludnost jako byl poslanec Ransdorf a když se podíváme na ty ostatní je to moc hezká sbírka kreatur.
Ti, kdo by si přáli vystoupení z EU či její rozpad si patrně vůbec neuvědomují že Československo a později Česká republika si nikdy jako stát nedokázala získat politické a hospodářské renomé. Česká politika odjakživa připomíná rej exhibujících bláznivých, zlodějských lhářů a díky tomu se na nás okolní svět dívá skrz prsty i když to při své slušnosti neříká nahlas. 

Češi jsou proslaveni svým kverulantstvím a kňouráním a to by se případným vystoupením z EU opravdu nezměnilo. 

Svoji nedostatečnost české etnikum omlouvá mýtickými bajkami: za Rakouska jsme tři sta let trpěli, první republika nebyla celá léta na pokraji státního bankrotu ale naopak patřila mezi deset nejvyspělejších států světa, republiku jsme proti nepříteli nemohli bránit a i když se žádná zrada nekonala tak jsme byli zrazeni, svoji svobodu jsme si vybojovali a loupežné vraždění sudetských Němců bylo hrdinstvím. 

Komunistům lokajsky poklonkovala většina a komunistickou stranou prošlo 2,5 milionu lidí ale celý národ trpěl komunistickou vládou. 
Teď mají čeští nacionalističtí vidláci další výmluvu, jsme vykořisťováni EU ale jak jinak, evropské peníze nám nesmrdí. V meziválečném období byli Češi nejméně oblíbeným národem Evropy. Teď to patrně nebude jiné...
Tápání a omyly české společnosti jako je například volba prezidenta Zemana je způsobena tím, že značná část obyvatel pochází z nejnižších poměrů a to nejen společenských ale především morálních. Spousta lidí kteří uměli vzít život do vlastních rukou emigrovala (snad 1 milion) a tenhle trend pořád platí. 

Tvrdé lidové jádro, továrenský proletariát, potomci sluhů, podomků, čeledínů a služek jsou ti kteří volí Zemana, komunisty a levici a touží po vládě silné ruky. Přetrvává v nich nenávist ke všemu co je převyšuje a závist spojená s podlostí lokajů. 

Pověstné lidové české hulvátství se stalo normou chování. Politické elity které byly zvoleny ve svobodných volbách jsou přesně odrazem tohoto stavu. O kterém z politiků můžeme říci že není diletantský psychopat? O které politické straně můžeme prohlásit, že ta umí vládnout a dokázala vytvořit prosperující stát s respektovatelnou justicí? 

V čele státu se vystřídali v podstatě všechny hlavní strany. Průběh byl zhruba stejný, zvyšování státního dluhu, diletantská řešení všeho co vlády dostaly na stůl a úpadek zdravotnictví, školství a veřejných služeb. Žijeme nad poměry, vyšší úroveň financují obrovské dluhy a nikdo se nestará o to, kdo je zaplatí.

 Dostáváme dotace z EU a tím látáme díry v rozpočtu. Tatíček Klaus - Pružinský nás nabádá k vystoupení z EU. Uvědomují si ti, kteří s ním souznějí,že to bude pád ekonomiky, a nástup ruských pořádků?

Jindřich Čech, sociální sítě internetu

#Analýza, Bilance, Devastace zmar mafiánství lenost opilství, Pravda, Můj pohled na svět, české hovory na netu, Český web

MENU a ŠTÍTKY

... o čem je krása ženy? #redcardforZeman #US-Army-DragoonRide 1968 ABBA Accordeon Afrika Agáta Áji Akáty bílé Aktuální info Alkohol Alphaville Amerika AMOR UT LACRIMA Amy Winehouse Ana Ivanovičová Analogie Analýza Andrej Kiska Android Anna Kurnikova Armáda Arthur Braginsky Atacama Barbie Barvy jara Barvy léta Barvy podzimu Barvy zimy Basshunter Beautiful Women Bedřich Smetana Bílá růže Bilance Bioklimatologie Blondýnky Bohémův sen Božejáci Boží Muka Brandi Carlile Brilianty Brunetky Bubáci Bylinky Cesta pro lásku Cestování Cestování. Moře Cicero Cílená reklama Cinderella Citáty Civilizace czaktualne CZportal Černá zvěř Česká lidová muzika Česká písnička České dívky české hovory na netu Český atentát český folklor a tance Český Krumlov Český web Člověk a Nemoc Čtyřčata Debaty a názory Dělání Delta Goodrem Den boje za svobodu a demokracii Den deštivý Den pro tebe Dětská radost Devastace zmar mafiánství lenost opilství Diamanty Dies irae Diktatura Diskuze Divoký horský tymián Dobromysl obecná Dobrý voják Švejk Dobrý vtip Domov Dovolená Dragoon Drahé kameny Dráty z traverz Dům Dvojčata a housle Dvorak From the New World Dvořák Edith Piaf El Condor Pasa Eliška Kaplicky Fuchsová Eric Clapton Etické a humánní principy Evergreen Evropa a my Evropská unie Exekutor v česku Facebook Fejeton Fejetony Fernando Lopez Forever Young Fotografie Fotografie přírody František Kopecký František Poupě Friends Goodbye My Lover Google Harlej Havel Herec Pavel Nový Hi Historie Hlad Hledání Hledání na internetu Hloupost Hněv milenců HOBBY Hospoda Houbaření Houby Humor Humor a vtipy Hvězdy Chtíc aby spal Chytré děti Chytré ženy Chytří muži Ideologie Imunita kojení a spánek Internetové smetiště ÍRÁN Islám It's A Long Way To Tipperary Izrael Jaro Jea Paul Belmondo Jeep Jeleni Jen pro ten dnešní den Ježíšek Jiří Vašíček Jiřina Fikejzová Jít pro lásku John Denver Josef naše láska Judita Čeřovská Judith Durham The Seekers Kačaba Kaddafi Kamenný most Karel Kryl Karel Kryl a Láska bláznivá Karel Schwarzenberg Kariera Karty Káva Kavalerie kávovar Keep smiling Kelly Family Klaus Kobane Kocourek Koledy Kolotoč svět Komentář Komentáře Komunitní sítě Komunizmus Konvoj Kopretina - jsi nejkrásnější Korsika koření Kostel Krajina Krakonoš Krásná země česká Krásné dívky Krásné fotografky Krásné je žít Krásné trumpetistky Krmeliště online Krokonoše Kuras Kvítek jabloňový Lara Fabian Láska Lavičky Legendy taneční hudby Lékař Lékař a bylinky Leonardo da Vinci Les Levitace Líbej mě Lída Baarová Lidové písně Lindsey Stirling Lita Ford Loudá se půlměsíc Love Story Lyžování Manipulace Marcus Tullius CICERO Marie Rottrová Markéta Šichtařová Martin Stropnický Martina... Martinské Holé Maruška Max Kašparů Med Megan Fox Město Písek Metanol Meteorotropie Mexican Indian Dancers Migrace Mince Miss cizinka ČR Miss World Mix videa Mobbing Modlitba Modrý sarafán Monitorovací přístroje Moře Motorové kolečko Moudro Moudro pro dnešní den Moudro pro tento den Moudrost věků Můj pohled na svět Mustafa Kemal Atatürk Myslivost Na loveckých stezkách Naše děti Naše kuchyně Názory News No Milk Today Novinky O dobrodiních O nejvyšším dobru a zlu O Shenandoah Obrázky Obrázky .gif OLD DRAGOON vs US ARMY Olympic Games Once Upon A Time In The West Ovar Ovidius Ozbrojení brigádníci Partička Paul Anka Diana Peníze Perský kocourek Sammuel Peru Pes Petr Novák Petra Němcová Petra Procházková Petrova Bouda Pinterest Pirati.cz Počasí Poděkování Podnikání Pohádka Pohádky Policie Politika Poušť Pověz mi co jíš... Povodně Pozdrav Pán Bůh Praha Pravda Prdizlíci President Prezident Pro radost Prodaná nevěsta Prohibice Přátelství Předehra Předjaří Příběhy Příroda Příroda a my Příroda kvete Přítel Přítel rodiny Psychologie osobnosti Psychopatologie Radujme se Radůza Rande Rangers Rebelové - Mně se líbí Bob Relax Reset Rick Astley Rodina Roman Šebrle Rostou Rudolf Pellar Rusko a zlo Rusovlásky Rušičky Řecko Řemesla a umění Sabrina Salermo Sametová revoluce Sammuel Samsung Santorini Sedm statečných Selský rozum Sen Seneca Seznámení na internetu SIGA Simona Krainová Skřivan Skupinová hloupost (groupthink) Sladké višně Slova na neděli Slovensko Smetana Smích Socialismus Sociální sítě Sokrates Soud ústavní Soumrak selského stavu South Africa foto Sova Sputnici Srdce jako kámen Stoicismus Stryker Svatý Václav Svět internetu Svoboda Svoboda a demokracie Symphony no. 9 Systém Šmejdi Šperky Šťastná ústa Šťastné dětství Štěstí Šumava Švejk Švýcarský salašnický pes T.G.Masaryk Tanky a Ukrajina Taťána le Moigne Taxmeni teen song's Tenis Tenkrát Tenkrát na východě Tenkrát na západě Teroristé Tester The Beach Boys The ultimate western Tine Thing Helseth Tipperary Totalita Trampské písničky Traviči orlů Trhové Sviny Trpajzlíci Trubka Twitter U křížku U řeky U Zborova Učíme se anglicky Události na internetu Události ve světě Ukrajina Umění Urska Zolnir Slovenia Judo US Úsměv Úsměv Anny Úsměv pro mne Úvod a přivítání Václav Havel Válka Vanessa Mae Vánoce Velikonoční svátky jara Velký švýcarský salašnický pes Verše Verše jako píseň Veteráni Veverka Videa Videa jeleni Videa o lásce Vlado Kumpan Vlasta Burian Vlaštovka Volby Volkswagen Vtipy Vtipy a humor Výlety Vyznání pro Pepču Vzpomínky W. A. Mozart: Turecký pochod Waldemar Matuška WCstory Webkamery What is love White Acasias Wimbledon Yvetta Simonová Yvonne Přenosilová Za vaši a naši svobodu Zahrada Zaláskujte se Zamilovaný Zázraky přírody Zdeničko má Ze smetiště internetu Ze života Zelené Zima v Česku Zimní sporty Zkázoděl Zlatá šedesátá Zlato Zubři online Žáby Žaludy Ženy Židovské Život na dlani Život podle Lucie Žižkovská píseň práce Žurnalistika

CO SE TADY ČTE NEJVÍC Oblíbené

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...