ČESKÝ WEB

Psychofarmaka jsou časovaná bomba. Látky měnící vědomí jsou rizikové, ať jde o alkohol, marihuanu nebo pervitin.

Lavičky a siesta. O závislosti. Jiří Bouška z Adiktologické
 ambulance Praha-Podolí.

Marihuana lidem komplikuje život, její uživatelé upadají 

do psychické závislosti a obtížně se z ní vymaňují

 Po vysazení jsou nervózní, podráždění, trpí výbuchy vzteku, mají problémy s usínáním, zrychluje se nástup psychických potíží a podobně. V terapeutické komunitě jsem měl klienta, který si zahulil na večírku, poté strávil několik dní na jipce a pak dlouhé měsíce na psychiatrii s toxickou psychózou, kterou rozjelo právě THC.

Toxickou psychózu
provázejí sluchové halucinace, pocity pronásledování, abnormální emoce, agrese, nemocný bývá nebezpečný sobě i okolí. Je to zdravotní malér jako hrom, toxická psychóza těžce poznamená psychiku.Spousta lidí v mém okolí marihuanu užívá celkem často a zdá se, že nikdo z nich žádný problém nemá.

Dlouhodobý uživatel marihuany se nad tím, co jsem řekl, možná shovívavě pousměje, já ale pracuji s lidmi, jimž problémy způsobila. Každý na THC reaguje jinak, a ne všem vždy sedne.

Veškeré látky měnící vědomí jsou rizikové, ať jde o alkohol, marihuanu nebo pervitin. 

Kdo je chce zkusit, nikdy předem neví, jakou změnu v jeho hlavě napáchají. Spousta experimentátorů s marihuanou si skutečně projde obdobím dobré nálady a uvolnění, na některé jedince však může mít zcela devastující dopady.
U heroinu nebo opiátů do ní spadnete už po méně než deseti užitích. Jde o fyzickou závislost s krutými abstinenčními příznaky. V případě pervitinu je průběh rovněž rychlý, ačkoli zde jde spíše o závislost psychickou. Uživatel cítí nutkavou, sžíravou touhu po droze, je podrážděný, nervózní a agresivní. Závislost pak souvisí se změnou vědomí.
Někteří disponovaní jedinci se do ní zvládnou propít i za pár měsíců, obvykle však cesta k závislosti trvá delší dobu, často i několik let. Alkohol má pro začátečníka jednu výhodu, pokud to tak lze říci: druhý den mu bude natolik zle, že nějakou dobu nechce pití ani vidět. Uživatel drogy má karty rozdané zákeřněji, doznívání účinku je jiné než úlevné vyprchávání alkoholové kocoviny. Při dojezdu drogy se naopak dostavují neklid, nervozita, podrážděnost, což nutí k další dávce. Proto rychlejší vznik závislosti. 
 Když člověk něco dostane, nikdy to není zadarmo.
Jiří Bouška z Adiktologické ambulance Praha-Podolí.

Psychofarmaka jsou časovaná bomba!

Expert na psychofarmaka? Toxická psychóza a halucinace.

Na skalce přírody

Stinná stránka popularizace


Rada moudré babičky nebo rodičů může být užitečnější než názor
mediálně známého experta.

Člověk je jako mixážní pult: každá vlastnost může být vystupňovaná až do nesnesitelnosti.

Radkin Honzák: VĚDA A SPOLEČNOST

V doléčovací ambulanci na vlastní oči vídám, jak marihuana lidem komplikuje život, její uživatelé upadají do psychické závislosti a obtížně se z ní vymaňují.
Po vysazení jsou nervózní, podráždění, trpí výbuchy vzteku, mají problémy s usínáním, zrychluje se nástup psychických potíží a podobně. V terapeutické komunitě jsem měl klienta, který si zahulil na večírku, poté strávil několik dní na jipce a pak dlouhé měsíce na psychiatrii s toxickou psychózou, kterou rozjelo právě THC.

Toxickou psychózu provázejí sluchové halucinace, pocity pronásledování, abnormální emoce, agrese, nemocný bývá nebezpečný sobě i okolí. Je to zdravotní malér jako hrom, toxická psychóza těžce poznamená psychiku.  

Spousta lidí v mém okolí marihuanu užívá celkem často a zdá se, že nikdo z nich žádný problém nemá.  Dlouhodobý uživatel marihuany se nad tím, co jsem řekl, možná shovívavě pousměje, já ale pracuji s lidmi, jimž problémy způsobila. Každý na THC reaguje jinak, a ne všem vždy sedne. Veškeré látky měnící vědomí jsou rizikové, ať jde o alkohol, marihuanu nebo pervitin. Kdo je chce zkusit, nikdy předem neví, jakou změnu v jeho hlavě napáchají. Spousta experimentátorů s marihuanou si skutečně projde obdobím dobré nálady a uvolnění, na některé jedince však může mít zcela devastační dopady. To si, prosím, všichni uvědomme, než to z legrace nebo zvědavosti zkusíme.

Ťuhýk obecný a ulovený čmelák

Ťuhýk obecný a čmelák
Barvy jara, Jídlo, Ornitologie, Ptáci, Ťuhýk obecný

K pobytu si s oblibou volí keřové porosty, křovinaté stráně a meze, okraje lesů a polní remízky, devastované plochy s roztroušenými keři, pastviny, řidčeji i parky a zahrady. Hnízdí od května do července 1x ročně. Je teritoriální během celého roku. Hnízdo stavějí oba ptáci.

Je to masivní silnostěnná stavba spletená z kořínků, stébel a stonků uprostřed níž je často mech. Ve výstelce jsou jemné traviny, kořínky, chlupy a někdy peří. Hnízdo je ve spleti větví, nejčastěji do výše 2 m. Na 4-6 vejcích sedí jen samice.

O mláďata pečují oba rodiče. Potravu ťuhýka obecného tvoří především hmyz, vzácněji i drobní hlodavci a ještěrky, troufá si i na ostatní pěvce.
 Přebytečnou kořist napichuje na trny v okolí hnízda. V létě si zpestřuje jídelníček plody rostlin. Má schopnost jako všichni ťuhýci vyvrhovat tvrdé nestravitelné části potravy jako malé chuchvalce – vývržky.
Ve zpěvu dovede výborně imitovat jiné ptáky.

Sen květin a mládí. Kam půjdeme teď?

Sen květin a mládí. Kam půjdeme teď?

Protože na počátku naší velmi mladé demokracie 

přišla do společnosti celá řada jevů a vlivů, na které jsme vůbec nebyli připraveni. Nebyli jsme pro ně vychováni a byly pro nás zcela nové. Mimo jiné třeba konkurenční ekonomický boj.

 Dnes jsme velmi často otroky bank, vlastní poživačnosti, rozežranosti, touhy mít se lépe. Celá řada lidí prožívá velmi hluboké vlastní příběhy, kdy jsou v dluhových pastích.  

Chtějí dopřát vše dobré své rodině a tak se čím dál více zadlužují. S tím přichází strach o práci, o selhání, tedy ten tlak na to, že musíte být jedinečný, obstát za každých okolností je ještě umocněn vlastním strachem o to, že třeba přijdete o zaměstnání a podobně.  
To je celá řada velmi zásadních stresujících faktorů, které jsou skutečně blízko vás, protože řada lidí prožívá strach o to, jaká bude realita dalších týdnů a měsíců, kdy mohou třeba přijít o zaměstnání a nebudou schopni uspokojit své výdaje a svůj životní standard.

 „Jsme velmi často otroky bank, vlastní poživačnosti, rozežranosti, touhy mít se lépe.“ Andrej Drbohlav

 Změna životního tempa před těmi dvaceti, pětadvaceti lety způsobila, že se lidé museli hodně přizpůsobit naprosto novému, dravému prostředí, ve kterém rázem nemají moc šanci utéct, nemají tu možnost se za někoho schovat.

To je počátek, kdy se sázela ta drobná semínka vzdálení se vlastním dětem, neschopnosti jim naslouchat, protože je nedostatek času a sil, kdy ten dospělý prostě má celou řadu jiných věcí, kterým se musí věnovat a tak dále.


Andrej Drbohlav,  rozhlas.cz/dvojka/

How Deep Is My Love Calvin Harris & Disciples - How Deep Is Your Love

Sedával sem tu sám
How Deep Is My Love Calvin Harris & Disciples
 - How Deep Is Your Love

Přemýšlel o minulosti

Další osamělá noc
Další prázdná láhev
Tahle cesta kterou kráčím
Vždycky vypadá jako by nikam nevedla
Přemýšlím jak často na mě myslíš
Jak jsme se smáli
Jak jsme se měli
Vypadá to jako kdyby svoboda
Nikdy neměla muže tak vystrašeného

Časy se mění
Láska přichází a zase odchází
Jak si přeju abych ti býval ukázal
Jak hluboká je moje láska
A vím že tohle může vypadat bláznivě
Ukončil bych svůj život kvůli tobě
Víš že nechci
Ale pro tebe bych to udělal
Jo pro tebe bych to udělal

Přemýšlím jak často na mě myslíš
Bolí to když přemýšlíš že minulost
Je všechno co ti zbývá
Teď to vypadá že svoboda
Je lepší než láska kterou jsme sdíleli

Časy se mění
Láska přichází a zase odchází
Jak si přeju abych ti býval ukázal
Jak hluboká je moje láska
A vím že tohle může vypadat bláznivě
Ukončil bych svůj život kvůli tobě
Víš že nechci
Ale pro tebe bych to udělal
Jo pro tebe bych to udělal

Poslouchej mě
Přemýšlím jak dlouho to trvá než si uvědomíš
Není nic co bych chtěl víc
Než tebe tady se mnou
Svoboda klepala na dveře
Ale já ji odmítnul pustit dovnitř
Časy se mění
Láska přichází a zase odchází
Jak si přeju abych ti býval ukázal
Jak hluboká je moje láska
A vím že tohle může vypadat bláznivě
Ukončil bych svůj život kvůli tobě
Víš že chci
Se vrátit domů a starat se o tebe
Holka udělal bych cokoliv pro tebe
Udělal bych cokoliv pro tebe

 

Na Tchaj-wanu je vyspělá, fungující demokracie. Korona virus, Tchaj-wan, Denemarková Radka, Pandemie

Photo zdravotnictví a viryJak epidemii koronaviru zvládli na Tchaj-wanu


 Tchaj-wan patří k zemím, která epidemii koronaviru zvládla. Naivně jsem věřila a doufala, že tuto cennou zkušenost a „know-how“ převezmou i ostatní země, případně ji plošně jako globální záchrannou síť pro prevenci a řízení nemoci zpracuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Evropa se mohla poučit. 
Přitom je Tchaj-wan izolovaný, protože na nátlak Číny nebyl přijat ani za člena WHO!
 Musí se tedy spoléhat na vlastní síly a nic nepodcenil. S hrůzou sleduji, jak je Evropa nepřipravená, přestože se již od vypuknutí epidemie v Číně hovoří o možné pandemii. Tchaj-wan od začátku nic nepodcenil, vláda jednala rychle, věcně, s týmem odborníků s přesnými instrukcemi. 
Hlavní slovo měl epidemiolog, šéf krizového centra
Chen Chien-jen je lékař, vědec a odborník na infekční choroby. Vláda se řídila jen jeho pokyny. Hovořil každý den, věcně informovala i tchaj-wanská prezidentka Cchaj Jing-wen, která v lednových prezidentských volbách obhájila svůj mandát na další čtyřleté období, a premiér Su Tseng-chang. Ve veřejnoprávní televize tak vyčleněn čas pro pravidelné a relevantní informace pro občany celé země. Nemuseli se zabývat celý den žádnými falešnými, protichůdnými a zavádějícími informacemi. 
U každého nakaženého uvedli přesné informace, kde se pohyboval, s kým přišel do styku, jaký je jeho zdravotní stav. Většina nakažených se vyléčila, úroveň zdravotnictví je tu vysoká, patří k prioritám vlády. 
Země zažila epidemii SARS a poučila se, že nesmí podceňovat žádný detail. Život probíhal normálně, s omezeními. A s jistotou, že situace je pod kontrolou. Paniku (natož „rabování“ obchodů) jsem tu necítila ani v náznaku. Vrchol epidemie, ke které se blíží Evropa, byl v lednu a únoru. Tchaj-wan okamžitě zajistil roušky a dezinfekci pro každého občana, v počtu nejméně tří kusů. V celé zemi byla sjednocena cena za jednu roušku v přepočtu 5 Kč, premiér oznámil, že s rouškami je přísný zákaz obchodovat, a to pod přísným postihem milionové pokuty. 
Testy na koronavirus byly pro všechny a zdarma 
Na lidském neštěstí se nevydělává. V jižní Koreji zavedly i stanoviště pro automobily, řidič nemusel vystupovat z auta, stáhl okénko, test byl proveden na místě. V záchytných zdravotnických stanovištích (bylo jich okamžitě zorganizováno 24 po celé zemi), byly v místnosti přítomny vždy jen dvě osoby, aby se lidi nemuseli tísnit v nemocnicích. Doprava nebyla nijak omezená. Probíhala pravidelná dezinfekce metra, vlakových souprav, autobusů, vlaků, letadel.
 Nikdo neopouštěl domov bez roušky, na všech veřejných akcích byly stanovené rozestupy židlí a řad. Nebyly zavřeny restaurace, ani divadla, ani rušeny veřejné akce.
Řídili jsme se těmito doporučeními:
 • Vyhýbejte se místům, kde se shromažďuje velké množství lidí.
 • Kdykoliv opouštíte byt, tak pouze s rouškou.
 • Pokud kašlete, tak nikdy do dlaní.
 • Důležitá je obecně zvýšená hygiena rukou, noste s sebou všude kapesní dezinfekční prostředky.
 • Nedotýkejte se očí.
 • Nepodávejte si ruce.
 • Denně provádějte kontrolu hlavně u starších osob. (V případě potíží prosím volejte na příslušné telefonní číslo, zařídíme vše potřebné.)
 • Pijte jen teplé nápoje (ve shodě s tělesnou teplotou, studené nápoje tělo zatěžují).
 • Dbejte na dostatek antioxidantů (vitaminy C, ovoce a zelenina).
 • V dopravních prostředcích dodržujte rozestupy.
 • Madel v metru a dopravních prostředcích se přidržujte předloktím, nikoli rukama.
 • Obecně dbejte, aby ústa a krk byly vlhké, ne suché. Minimálně každých 15 minut vypijte několik doušků tekutiny. I když se virus dostane do úst, voda nebo jiná tekutina ho vypláchne skrze jícen do žaludku, a tam ho žaludeční kyselina zničí. V případě, že nepijete pravidelně hodně vody, může virus vstoupit do dýchacích cest a plící. (Toto není dezinformace, ale doporučení tchajwanských lékařů.)
Uvedená doporučení mají preventivní charakter
Opatrnost je na místě, panika nikoliv. Paradoxně jsem nyní v zemi, která je bezpečná. Všem, kdo mi volají, abych se okamžitě vrátila, říkám, všichni by naopak měli být na Tchaj-wanu. Je to vyspělá, fungující demokracie
Demokracie, která dokáže v krizové situaci jednat. Neviditelný koronavirus je, jak se ukazuje, i virem sociálním, protože obnažil slabiny politiků a systému, ve kterém žijeme.
Radka Denemarková

denemarkova.eu/

MENU a ŠTÍTKY JSOU ODKAZY

... o čem je krása ženy? #MeToo #redcardforZeman #US-Army-DragoonRide 1968 ABBA Accordeon Adiktologie Afrika Agáta Áji Akáty bílé Aktuální info Alkohol Alphaville Amazing Grace Amerika AMOR UT LACRIMA Amy Winehouse Ana Ivanovičová Analogie Analýza André Rieu Andrej Drbohlav Andrej Kiska Android Anna Kurnikova Armáda Arthur Braginsky Atacama Barbie Barvy jara Barvy léta Barvy podzimu Barvy zimy Basshunter Beautiful Women Bedřich Smetana Big In Japan Bílá růže Bilance Bioklimatologie Blondýnky Bohémův sen Božejáci Boží Muka Brandi Carlile Brilianty Brunetky Bubáci Bulvární manipulace Bylinky Calvin Harris Cesta pro lásku Cestování Cestování. Moře Cicero Cílená reklama Cinderella Citáty Civilizace Crawler czaktualne CZportal Černá zvěř Česká lidová muzika Česká písnička České dívky české hovory na netu Český atentát český folklor a tance Český Krumlov Český web Člověk a Nemoc Čtyřčata ČUČKAŘ Datacentrum Debaty a názory Dělání Delta Goodrem demokracie Den boje za svobodu a demokracii Den deštivý Den pro tebe Denemarková Radka Dětská radost Devastace zmar mafiánství lenost opilství Diamanty Dies irae Diktatura Diskuze Divoký horský tymián Dobromysl obecná Dobrý voják Švejk Dobrý vtip Domov Dovolená Dragoon Drahé kameny Dráty z traverz Dům Dvojčata a housle Dvorak From the New World Dvořák Edith Piaf El Condor Pasa Eliška Hašková Eliška Kaplicky Fuchsová Eric Clapton Etické a humánní principy Evergreen Evropa a my Evropská unie Exekutor v česku Facebook Fejeton Fejetony Fernando Lopez Forever Young Fotografie Fotografie přírody František Kopecký František Poupě Friends Goodbye My Lover Google GOOGLE NEWS Gyros Harlej Havel Heligonka Herec Pavel Nový Hi Historie Hlad Hledání Hledání na internetu Hloupost Hněv milenců HOBBY Hospoda Houbaření Houby How Deep Is My Love Hranolky Humor Humor a vtipy Hvězdy Chtíc aby spal Chytré děti Chytré ženy Chytří muži Ideologie Imunita kojení a spánek Internetové smetiště ÍRÁN Islám It's A Long Way To Tipperary Izrael Jaro Jea Paul Belmondo Jeep Jeleni Jen pro ten dnešní den Ježíšek Jídlo Jiří Bouška Jiří Vašíček Jiřina Fikejzová Jít pro lásku John Denver Josef naše láska Judita Čeřovská Judith Durham The Seekers Kačaba Kaddafi Kamenný most Karel Kryl Karel Kryl a Láska bláznivá Karel Schwarzenberg Kariera Karty Káva Kavalerie kávovar Keep smiling Kelly Family Klaus Kobane Kocourek Koledy Kolotoč svět Komentář Komentáře Komunitní sítě Komunizmus Konvoj Kopretina - jsi nejkrásnější Korona virus Korsika koření Kostel Krajina Krakonoš Krásná země česká Krásné dívky Krásné fotografky Krásné je žít Krásné trumpetistky Kritické myšlení Krmeliště online Krokonoše Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Kuras Kvítek jabloňový Lady Gaga Lara Fabian Láska Lavičky Legendy taneční hudby Lékař Lékař a bylinky Leonardo da Vinci Les Levitace Líbej mě Lída Baarová Lidové písně Lindsey Stirling Lita Ford Loudá se půlměsíc Love Story Lůza Lyžování Manipulace Marcus Tullius CICERO Marie Rottrová Markéta Šichtařová Martin Stropnický Martina... Martinské Holé Maruška Max Kašparů Med Megan Fox Město Písek Metanol Meteorotropie Mexican Indian Dancers Migrace Milan Hlavsa Milujme svobodu a ztracená duše národa Mince Miss cizinka ČR Miss World Mix videa Mobbing Modlitba Modrý sarafán Monitorovací přístroje Moře Motorové kolečko Moudro Moudro pro dnešní den Moudro pro tento den Moudrost věků MUDr. RADKIN HONZÁK Muchomůrky Můj pohled na svět Mustafa Kemal Atatürk Myslivost Na loveckých stezkách Naše děti Naše kuchyně NATO Názory News No Milk Today Novinky O dobrodiních O nejvyšším dobru a zlu O Shenandoah Obrázky Obrázky .gif Occamova břitva OLD DRAGOON vs US ARMY Olympic Games Once Upon A Time In The West Ornitologie Ovar Ovidius Ozbrojení brigádníci Pandemie Partička Paul Anka Diana Penceův efekt Peníze Perský kocourek Sammuel Peru Pes Pět zásad socialismu Petr Novák Petra Němcová Petra Procházková Petrova Bouda Pieta Pinterest Pirati.cz Počasí Poděkování Podnikání Pohádka Pohádky Policie Politika Poušť Pověz mi co jíš... Povodně Pozdrav Pán Bůh Praha Pravda Pravopis Prdizlíci President Prezident Pro radost Prodaná nevěsta Prohibice Přátelství Předehra Předjaří Příběhy Příroda Příroda a my Příroda kvete Přítel Přítel rodiny Psychologie osobnosti Psychopatologie Ptáci Radujme se Radůza Rande Rangers Rebelové - Mně se líbí Bob Relax Reset Rick Astley Rodina Roman Šebrle Rostou Rudolf Pellar Rusko a zlo Rusovlásky Rušičky Růže Řecko Řemesla a umění Sabrina Salermo Sametová revoluce Sammuel Samsung Santorini Sedm statečných Selský rozum Sen Seneca Seznámení na internetu SIGA Simona Krainová Skřivan Skupinová hloupost (groupthink) Sladké višně Slova na neděli Slovensko Smetana Smích Socialismus Sociální sítě Sokrates Soud ústavní Soumrak selského stavu South Africa foto Sova Sputnici Srdce jako kámen Stoicismus Stryker Svatý Václav Svět internetu Svoboda Svoboda a demokracie Symphony no. 9 Systém Šmejdi ŠMÍRÁK Šperky Šťastná ústa Šťastné dětství Štěstí Šumava Švejk Švýcarský salašnický pes T.G.Masaryk Tanky a Ukrajina Taťána le Moigne Taxmeni teen song's Tenis Tenkrát Tenkrát na východě Tenkrát na západě Teroristé Tester Tetřívek The Beach Boys The ultimate western Tchaj-wan Tine Thing Helseth Tipperary Totalita Toxická psychóza Trampské písničky Traviči orlů Trhové Sviny Trpajzlíci Trubka Ťuhýk obecný Twitter U křížku U řeky U Zborova Učíme se anglicky Události na internetu Události ve světě Ukrajina Umění Urska Zolnir Slovenia Judo US Úsměv Úsměv Anny Úsměv pro mne Úvod a přivítání Václav Havel Válka Vanessa Mae Vánoce Velikonoční svátky jara Velký švýcarský salašnický pes Verše Verše jako píseň Veteráni Veverka Videa Videa jeleni Videa o lásce Viry Vlado Kumpan Vlasta Burian Vlaštovka Volby Volkswagen Vtipy Vtipy a humor Výlety Vyznání pro Pepču Vzpomínky W. A. Mozart: Turecký pochod Waldemar Matuška WCstory Webkamery What is love White Acasias Wimbledon Yvetta Simonová Yvonne Přenosilová Za vaši a naši svobodu Zahrada Zaláskujte se Zamilovaný Závislost Zázraky přírody Zdeničko má ZDROJ Ze smetiště internetu Ze života Zelené Zima v Česku Zimní sporty Zkázoděl Zlatá šedesátá Zlato Zubři online Žáby Žaludy Ženy Židovské Život na dlani Život podle Lucie Žižkovská píseň práce Žurnalistika

CO SE TADY ČTE NEJVÍC Oblíbené